Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Silicone PU85

Mã sản phẩm: KT-SLPU85
Mối nối

Mã sản phẩm: KT-MN
Cao su màng bơm

Mã sản phẩm: KT-MB
Cao su chân đế

Mã sản phẩm: DD-CD
cao su chân đế

Mã sản phẩm: DD-CD
Tấm lót

Mã sản phẩm: DD-TL
TRỤ GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm: CT-TGC
Chặn bánh xe 500

Mã sản phẩm: CT-CBX_500
Len tường đầu vuông 500

Mã sản phẩm: CT-LTVN