Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Phân loại gờ giảm tốc theo vật liệu

Theo xu hướng xã hội ngày càng phát triển văn minh hiện đại thông minh, nhu cầu an toàn của mỗi người khi lưu thông trên những con đường dù lớn hay nhỏ, đường chính hay đường hẻm đã được chú trọng một cách đặc biệt hơn. Các thiết bị giao thông mới, tiện ích, hiệu quả đã được sử dụng phổ biến hơn. Một trong những thiết bị đó chính là các loại gờ giảm tốc lắp đặt tại các vị trí giao lộ. Việc sử dụng gờ giảm tốc đem lại những lợi ích thiết thực như:

- Hạn chế tối đa tai nạn giao thông tại các ngã ba, ngã tư đường, nhất là những con đường nhỏ, đường nội bộ có tầm nhìn hạn chế.

- Phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ cướp giật trong các con đường nội bộ khu dân cư.

- Hạn chế tối đa việc đua xe trên các con đường khu công nghiệp, phóng nhanh trong các con đường nội bộ.

Hiện nay, tại các giao lộ trên các loại đường nội bộ, người ta sử dụng phổ biến các loại gờ giảm tốc như sau :

- Gờ giảm tốc làm bằng bê tông, thường sử dụng trên đường nội bộ kết cấu bê tông

Gờ giảm tốc bê tông

- Gờ giảm tốc làm bằng nhựa asphant: thường sử dụng trên đường kết cấu nhựa asphant (nhựa đường).

Gờ giảm tốc nhựa

- Gờ giảm tốc bằng cao su: sử dụng cho cả hai loại đường nêu trên.

Gờ giảm tốc cao su