Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ MIỄN GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN

 

Hiệp hội vừa nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc dự kiến giảm thuế xuất khẩu đối với những mặt hàng cao su có thuế suất thuế xuất khẩu từ mức 3% và 5% xuống còn 1%. Nhưng đối với các mặt hàng cao su hiện có thuế suất thuế xuất khẩu 0%, Bộ dự kiến sẽ tăng lên thành 1%.

Nếu trước đây, chỉ có 2 mặt hàng là latex và cao su hỗn hợp với lượng xuất khẩu khoảng 150.000 tấn hàng năm phải chịu thuế 3%, tương đương với giá trị của 4.500 tấn cao su, thì với dự thảo mới của Bộ Tài chính, tất cả các mặt hàng cao su xuất khẩu tổng cộng khoảng 1 triệu tấn/năm sẽ phải chịu mức thuế 1%, tương đương với giá trị của 10.000 tấn cao su. Như vậy, thay vì được giảm thuế xuất khẩu cao su để góp phần tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ kinh tế chưa phục hồi thì với thuế suất mới, các doanh nghiệp ngành cao su sẽ chịu thuế hơn hai lần so với quy định hiện nay.

Trước tình hình nhiều doanh nghiệp giảm sản xuất, giảm lao động, tồn kho tăng, một số người trồng cưa bỏ cây cao su gây tác động tiêu cực đến toàn ngành cao su, để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Hiệp hội Cao su Việt Nam tiếp tục kiến nghị miễn giảm thuế như sau:

- Thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế xuất khẩu những mặt hàng cao su (latex, cao su hỗn hợp, cao su tổng hợp) hiện có thuế xuất khẩu 3% và 5% giảm xuống còn 1%;

- Đề nghị không tăng thuế xuấu khẩu đối với những mặt hàng cao su tự nhiên (cao su định chuẩn kỹ thuật, cao su tờ xông khói) đang có mức thuế suất 0%;

Khi giá cao su được phục hồi đến mức 4.000 USD/tấn như năm 2011, sẽ xem xét điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu 1% cho tất cả các mặt hàng cao su.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam