Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Trò mới từ kẹo cao su

Ở San Luis Opispo (Califonia- Mỹ), khách bộ hành có quyền nhai kẹo cao su rồi... dán lên những bức tường (Tất nhiên người ta không khuyến khích nhai kẹo chưa hết ngọt đã dán lên tường vì như vậy sẽ thu hút côn trùng). Và con đường Bubble Gum Alley trở nên nổi tiếng nhờ vào trò chơi mất vệ sinh này. Mỗi ngày đã có gần 300 du khách đi ngang qua để thỏa mãn thú vui vừa nhai vừa.. dán.  (www.aprubber.vn)