Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Vở kịch cao su

Một vị khách hàng hỏi người bán vé nhà hát:"Vở kịch kéo dài bao lâu?" (www.aprubber.vn)

- Cái đó còn tùy, có khi hai giờ, đôi lúc một giờ... Nhưng thường chỉ độ 30.

- Tôi chưa hiểu. (www.aprubber.vn)

- À, đơn giản thôi mà. Đoàn kịch biểu diễn lúc hết đoàn khách thì thôi. (www.aprubber.vn)