Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Tôi...thấy...

Anh chàng kia đến phòng mạch than với bác sĩ: Vợ chồng tôi không muốn có con nữa, nhưng chẳng ai muốn cắt, cột, hay thuốc ngừa gì hết. Bác sỹ có cách nào không?

Có chứ, dễ thôi. BS nói xong bèn một tay đưa cho anh chàng cái bao cao su, còn tay kia đưa ngón tay cái lên ra dấu gật gù và nói tiếp: cách này tốt lắm, năm bờ wanh, khi nào gần nhau thì như vầy nhớ nhé

năm sau anh chàng trở lại than với BS là vợ đẻ nữa. BS ngạc nhiên. Sao kỳ zậy, anh có làm theo tôi chỉ không?

Có chớ BS, anh chàng đưa ngón tay cái lên nói: mỗi khi tôi gần bả thì tôi lấy cái bao cao su vô ngón cái này nè.

Đến đây thì BS bực mình nhăn mặt chỉ vào hạ bộ của anh chàng rồi phán: Bao cái này nè, nhớ chưa.( gờ giảm tốc-www.aprubber.vn)

Anh chàng đi về rồi... năm sau nữa anh chàng trở lại báo cáo là vợ đẻ nữa. BS trố mắt nghi ngờ: anhc ó làm đúng như tôi chì là bao thằng nhỏ của anh lại không?

Có chứ BS, mỗi khi gần bả tôi đều bao nó lại, chì có đều là tôi thấy cái bao nó hơi dư nên tôi lấy kéo cắt bỏ phần dư đó thôi chứ có gì đâu.( gờ giảm tốc-www.aprubber.vn)