Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Tôi... muốn...

Một người phụ nữ đứng bên đường hút thuốc. Sau khi cô châm lửa, trời bỗng nhiên đổ mưa. Cô bàn lấy từ trong túi ra 1 chiếc bao cao su nhỏ rồi trùm lên điếu thuốc. Người phụ nữ đứng cạnh đó chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Lấy làm lạ, cô bèn lân la hỏi:

- Xin lỗi, tại sao chị lại làm như thế với điếu thuốc của mình?

- Ah, tôi chỉ muốn giữ cho điếu thuốc loại Khỉ vàng xịn của mình được khô mà thôi. cho rằng đó là 1 ý kiến hay, người phụ nữ thứ 2 vội vàng đi vào hiệu thuốc gần đó và nói với người bán hàng:

- Tôi muốn mua bao cao su. (www.aprubber.vn)

- Có ngay, nhưng cô muốn mua loại cỡ nào?

- Cỡ nào cũng được, miễn sao nó vừa vặn với Lạc Đà của tôi.(www.aprubber.vn)