Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

HD lắp đặt

Bảng hướng dẫn lắp đặt


BẢN HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Dụng cụ và thiết bị

Thực hiện

Ghi chú

GỜ GIẢM TỐC


(Cao x rộng x dài)

 

50x 320 x 500mm

 

60x 640 x 500mm

 

70x 900 x 500mm

 

 

 


- Máy khoan bê tông
- Mũi khoan đường kính 12mm
- Tắc kê nở
- Bu long 10x40mm

Bước 1: Xác định vị trí lắp

Bước 2: Xếp các thanh gờ giảm tốc theo đúng vị trí và chiều dài của gờ giảm tốc theo yêu cầu

Bước 3: Khoan xác định vị trí lỗ khoan (khoan lấy dấu)

Bước 4: Di chuyển các thanh gờ giảm tốc ra khỏi vị trí khoan lấy dấu để khoan chính thức

Bước 5: Đóng tắc kê nở xuống, dùng boong tu đóng cho chân tắc kê nở ra.

Bước 6: Đặt gờ giảm tốc vào vị trí cũ sau đó dùng các bu long 10x40mm bắt siết chặt gờ giảm tốc với tắc kê nở.

ỐP CỘT


(Cao x rộng x dài x dày)

1.000 x 100 x 100 x 10mm


- Máy khoan bê tong
- Mũi khoan đường kính 6mm
- Tắc kê nhựa 8x40mm
- Ốc vít 4x40mm

Bước 1: Định vị vị trí lỗ khoan bằng thanh ốp cột mẫu

Bước 2: Khoan lỗ để đóng tắc kê nhựa sâu khoảng 40 mm

Bước 3: Đóng tắc kê nhựa vào lỗ

Bước 4: Đặt thanh ốp cột vào vị trí và bắt vít định vị

Bước 5: Kiểm tra xem có ngay ngắn chưa.

CHẶN BÁNH XE


(Cao x rộng x dài x dày)

100 x 120 x 500 x 50mm

120 x 93  x 150 x750mm


- Máy khoan bê tông
- Mũi khoan đường kính 12mm
- Tắc kê nở
- Bu long 10x70mm

Bước 1: Xác định vị trí lắp

Bước 2: Đặt thanh chặn bánh xe vào đúng vị trí

Bước 3: Khoan lấy dấu

Bước 4: Lấy thanh chặn bánh xe ra khỏi vị trí sau đó khoan sâu 40mm, lưỡi khoan 12mm

Bước 5: Đóng tắc kê nở xuống, dùng boong tu đóng cho chân tắc kê nở ra

Bước 6: đặt thanh chặn bánh xe vào vị trí sau đó dùng bu long 70x10mm, siết thanh cao su vào tắc kê

 

Bộ phận Kỹ thuật – Công ty CP Cao Su An Phú

© Bản quyền đã được đăng ký cấm các hình thức sao chép bất hợp pháp.