Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Lịch sử hình thành

Công Ty Cổ Phần Cao Su An Phú trước đây là Cơ Sở Sản Xuất Cao Su An Phú, được hình thành từ năm 2004, chuyên gia công các sản phẩm cao su sử dụng cho đường ống cấp nước và đế giày dép cao su. Đến năm 2009, nhận thấy tiềm năng của các sản phẩm cao su dành cho trang trại, cho nghành xây dựng và giao thông, các cổ đông công ty cùng một số cổ đông mới là những kỹ sư trong ngành xây dựng cùng góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Cao Su An Phú với định hướng sản xuất các sản phẩm cao su cho trang trại và cho ngành xây dựng.