Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạo

Tiêu chuẩn kỹ thuật cao su

Thông số kỹ thuật chặn bánh xe

       

 http://www.aprubber.vn/vi/cao-su-cong-trinh.html        

 Độ bền đứt của cao su

      Hệ số già hóa của cao su

     Biến dạng nén dư của cao su...

Đọc thêm...
 
Thông số kỹ thuật cao su bảo vệ cột

http://www.aprubber.vn/vi/cao-su-cong-trinh/op-cot-tang-ham.html

Độ bền đứt của cao su

Hệ số già hóa của cao su

Biến dạng nén dư của cao su....

Đọc thêm...
 
Thông số kỹ thuật gờ giảm tốc


http://www.aprubber.vn/vi/cao-su-cong-trinh/go-giam-toc.html

Độ bền đứt của cao su

Hệ số già hóa của cao su

Biến dạng nén dư của cao su...

Đọc thêm...