Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạoỐp cột

Mã sản phẩm: CT-OC
Giá: 0 VNĐ
Khu vực sử dụng: 
Chất liệu: cao su
Kích thước: 10 x 100 x 1000 mm
Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm cùng loại
Ốp cột

Mã sản phẩm: CT-OPD