Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạoCao su màu

Mã sản phẩm: KT-MAU
Giá: 0 VNĐ
Khu vực sử dụng: 
Chất liệu: Cao su
Kích thước: 
Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm cùng loại
Cao su màng bơm

Mã sản phẩm: KT-MB
Chụp cần số

Mã sản phẩm: KT-CCS
Mối nối

Mã sản phẩm: KT-MN