Chuyển tải những giá trị đích thực 

            của cao su đến cuộc sống bằng những sản phẩm mang tính sáng tạoCao su kỹ thuật

Cao su màng bơm

Mã sản phẩm: KT-MB
Cao su màu

Mã sản phẩm: KT-MAU
Chụp cần số

Mã sản phẩm: KT-CCS
Mối nối

Mã sản phẩm: KT-MN
Ron cao su 2

Mã sản phẩm: KT-R2
Ron cao su col A

Mã sản phẩm: KT-RCOLA
Ron cao su col B

Mã sản phẩm: KT-RCOLB
Ron mặt bích

Mã sản phẩm: KT-RMB
Ron xốp

Mã sản phẩm: KT-XOP
Silicone Cóc

Mã sản phẩm: KT-SLGAT
Silicone PU85

Mã sản phẩm: KT-SLPU85